LSS - lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

1994 infördes i Sverige möjligheten till personlig assistans genom LSS- lagen.

Vi på Enigheten jobbar för ett tryggt och varaktigt samarbete med och för dig med funktionshinder.
Stacks Image 19
Vem kan ansöka om personlig assistans?
LSS - lagen ger personer med funktionsnedsättning möjligheter att skapa sig ett bra och värdigt liv, både vad gäller grundläggande vardagssysslor, att delta i olika aktiviteter och att arbeta.
Grundtanken med lagstiftningen är att alla skall givas möjligheten att leva sina liv så som andra i gemenskap med andra, trots funktionsnedsättning.
Grundpelarna för lagens avsikt är • självbestämmande • valfrihet • integritet
Vem kan ansöka om personlig assistans?
Om du tillhör någon av de tre personkretserna som omnämns i LSS och är under 65 år så finns det möjlighet att söka personlig assistans. Nedan hittar du de tre grupperna.Grupp 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Grupp 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Grupp 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.
Om du är osäker på om du tillhör någon av dessa grupper så är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.
Att sätta sig in i alla dessa lagar och paragrafer känns för de flesta svårt.
Vi träffar gärna dig och informerar om hur allting är uppbyggt och vilka rättigheter du har på ett lättförståeligt sätt.

Denna konsultation är givetvis helt kostnadsfri.
Kontakta oss på Enigheten

Stacks Image 46
Stacks Image 49
Stacks Image 55

Enigheten Personlig assistans AB
Häradsvägen 22, 78434 BORLÄNGE
mån-fre 8.00 - 16.30 Tel. 0243 - 22 96 22
info@enigheten.se