Vi tar varsamt hand om Er

Stacks Image 3
Vi är två stycken utbildade stomiterapeuter med lång erfarenhet som nu har möjlighet att ge föreläsningar/information till dig som har stomi, arbetar med stomi eller du kanske är chef och din personal behöver ökad kunskap i stomivård.
Idag föreläser vi på högskolor, sjukhus, vårdcentraler, hemsjukvård och även via stomiföretagen i olika sammanhang .
Stacks Image 7