Vi tar varsamt hand om Er

Vad är STOMI?

Stomi är en medicinsk term för ett kirurgiskt ingrepp där man placerar en öppning på magens framsida (buken) med syfte att tömma kroppens avfall, såsom urin eller avföring. Ordet stomi kommer från grekiskans στόμα och betyder öppning/mun. Den första lyckade stomioperationen utfördes 1793. 1750 berättas i Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar om en dräng i Värmland som genom en olycka där han i ett fall från en häst genomborrats av en gärdsgårdsstör fått en öppning in i tarmen. Efter läkningen bär han en egenhändigt gjord läderpåse på magen där "excrementerna utgå genom sidan af veka lifvet".

Så här konstrueras en stomi

Vid en stomioperation används en del av tjocktarmen, tunntarmen eller en urinledare för att skapa en förbindelse från tarmarna eller urinvägarna till en öppning på magen. Tarmänden vänds ut och in och kanterna på den och öppningen i huden sys ihop och viks bakåt. Var stomin placeras beror på vilken skada eller sjukdom du lider av. En stomi ger en alternativ väg genom vilken urinen (vid en urostomi) eller avföringen (vid en kolostomi eller ileostomi) kan lämna kroppen.

Ändstomi: tarmen kapas och den friska änden av tarmen förs ut till hudytan genom en öppning som har gjorts på magen Loopstomi: en båge av tarmen förs ut genom buken till hudytan och ges tillfälligt stöd med en plastbrygga eller plaststav Dubbelstomi: Ändarna av tarmen förs upp till bukens yta och två separata stomier konstrueras Kirurgen avgör vilken typ av stomi som passar bäst för dig beroende på skälet till operationen.

Precis som du själv blir stomin unik. Det är nödvändigt både för din bekvämlighet och din hälsa att du tar väl hand om stomien genom att välja ett stomibandage och en rutin som passar din livsstil. Ett stomibandage som passar bra och sköts på rätt sätt hjälper dig återgå till ett mer aktivt liv.

Många tycker det är jobbigt och pinsamt att leva med en stomi, speciellt i sociala situationer. Oron över om den ska läcka, lukta eller synas kan hindra en stomipatient från att leva ett normalt socialt liv. Dock finns nuförtiden väl utvecklade, moderna material som ger goda förutsättningar för patienten att kunna fungera som vanligt. Det går bra att motionera och bada utan att stomins funktionalitet störs. Man kan få störd nattsömn av att behöva tömma eller byta stomibandaget. Detta kan undvikas genom att man låter bli att äta och dricka kvällstid.

Eftersom identiteten är så starkt knuten till kroppen kan en stomioperation påverka patientens integritet och självkänsla mycket negativt. Det är viktigt att patienten är väl informerad både skriftligt och muntligt om de fysiska förändringar denna typ av operation innebär. Då leder detta till att patienten har lättare att acceptera den nya situationen och rehabiliteringen kommer att få bättre effekt.

Stacks Image 23
Stacks Image 25
Stacks Image 7
Stacks Image 5